Pogodna 63/1
Białystok
Pon-Pt
07:00 - 16:00
+48 85 811 09 74
biuro.elem@gmail.com

Zwiększenie mocy stacji transformatorowej i przebudowa głównego układu zasilania budynków w Białymstoku

Klient REFLEKS ROŻKO SP. J.
Lokalizacja ul. Składowa 12, ul. Magazynowa 2, Białystok
Zakres Prac zwiększenie mocy stacji transformatorowej i przebudowa głównego układu zasilania
Harmonogram 23.01.2017-28.04.2017

Informacje o realizacji

Zwiększenie mocy stacji transformatorowej i przebudowa głównego układu zasilania budynków przy ul. Składowej 12 oraz ul. Magazynowej 2 w Białymstoku

Zakres prac:

-rozbudowa rozdzielnicy o pole transformatorowe w stacji SN

-linia kablowa SN pomiędzy rozdzielnicą SN a transformatorem w budynku przy ul. Składowej 12

-transformator 1250 kVA w budynku przy ul. Składowej 12

-rozdzielnica nN w budynku przy ul. Składowej 12

-przebudowa zasilania między rozdzielnicą nN a rozdzielnicą główną budynku przy ul. Składowej

-rozdzielnica główna budynku biurowego w budynku przy ul. Magazynowej 2

-przebudowa zasilania między rozdzielnicą nN w budynku przy ul. Składowej 12 a rozdzielnicą główną budynku biurowego przy ul. Magazynowej 2

-przełożenie linii zasilających budynek biurowy przy ul. Magazynowej 2 do nowej rozdzielnicy w garażu

-linia zasilająca CERI, pomiędzy złączem kablowym przy budynku przy ul. Hurtowej 1 a rozdzielnicą nN w budynku przy ul. Składowej 12

-wykonanie uziemienia stacji